top of page
proje_no2_logo.png

Hakkımızda

Poje No2 Hakkında

2019 yılında R.Onur Duru ve Can Ali Çalışandemir öncülüğünde kurulan Proje No2, estetik kaygısı yüksek, modern çağın sosyo-kültürel ve sosyo-politik algılarıyla sanat icra eden, oyunculukta sıradanlıktan uzak, mübalağadan imtina eden sanatçıların oluşturduğu bir topluluktur.

Misyon

Tiyatromuz, Dünya Tiyatrosunun dilini yakalamayı, içinde yaşadığı ülkenin insanlarını anlamayı ve

sanatsal yolculuğunda avangard bir çizgi oluşturmayı hedeflemektedir.

Manifesto

1.Hiyerarşi

 1. Sanat yönetmeni ve Kurucular

 2. Sanatçılar

 3. Kreatörler

 4. Diğer çalışanlar

a)Bu hiyerarşi, bir üstünlük hiyerarşisi değil, yönetim modelidir. Proje No2, üstünlerin değil, eşitlerin tiyatrosudur. Alınan kararlar konusunda, söz hakkı doğan herkes konuşur ve oy kullanır.

 

2.Kuruluş amacı:

Tiyatromuz, modern çağın sosyo-kültürel ve sosyo-politik algılarıyla sanat icra eden sanatçıların oluşturduğu bir topluluktur. Proje No2, bir tiyatro olarak dünya tiyatrosunun dilini yakalamayı, içinde yaşadığı ülkenin insanlarını anlamayı ve sanatsal yolculuğunda avangard bir çizgi oluşturmayı hedeflemektedir.

 

3.Kuruluş İlkeleri:

 1. Emeğe saygı,

 2. Adaletli gelir dağılımı,

 3. Demokratik fikir paylaşımı,

 4. Yenilikçi ve özgün projeler

 5. Estetik

a) Emeğe Saygılı Tiyatro

 1. Proje No2 çalışanları bilir ki tiyatro, “birlikte” yapılan bir iştir, kimse vazgeçilmez olmasa da herkesin yaptığı iş, üstün ve önemlidir. Herkes zincirin halkaları gibidir.

 2. Tüm çalışanlar, öncelikli olarak kendi işini yapacak ve devamında iş arkadaşına diğer arkadaşlarına destek olacaktır. 

 

b) Adaletli Gelir Dağılımı

 1. Her emeğin karşılığında hak ettiğinden az olmayacak ve diğer çalışanla arasında uçurum olmayacaktır. Bu madde, adaletle dağıtılmış, yevmiye, harcırah, yemek, konaklama ve ulaşım hakkını ifade eder.
   

c) Demokratik Fikir Paylaşımı

 1. Tiyatromuzun sanatçıları birer aydın, birer yaratıcıdır. Bu çerçeveden bakıldığında oyun önerileri, projeler, yenilikçi bakış açıları sanatçılarımızın ortak ürünleridir. Her fikir, Sanat Yönetmenliği başkanlığında değerlendirilip ortak tartışmalardan varılan sonuca göre karara bağlanır. 

 2. Provalar sırasında, herkesin söz hakkı ve inanmadıklarına karşı durma gücü, bu metinle güvence altına alınmıştır. Sanatsal anlaşmazlıklar ekibin kendi içinde çözülemediği takdirde, Sanat Yönetmeni başkanlığında açılan tartışma ile karara bağlanır.

 

d) Yenilikçi ve Özgün Projeler

 1. Proje No2’nin projeleri, yenilikçi ve özgün olmalıdır. Seçilen metinler yeni yazılmış olmayabilir, ama her yaratım, günümüz tiyatrosunun, dünya tiyatrosunun olduğu yerde ve kendi özgünlüğünde olmalıdır.

 2. Sanat Yönetmeni’nin birincil sorumluluğunda olan yeni projeler, her sezon sanatçılara sunulur ve kabul görmesi beklenir.

 3. Diğer sanatçıların da yeni ve özgün her fikirlerine her an hazırlıklı olmak Proje No2 için olağan bir tutumdur.

 

e) Estetik

Sanatçılarımız, estetikle sanat üretirler. Estetik, güzeli aramak ve bunlarla yeni bir biçim oluşturmak tiyatromuzun imzasıdır.

 

4. Manifestonun Oylanması

Bu manifesto, kuruluş aşamasında tüm çalışanlara okunmuş ve onay alınarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Kuruluş manifestosu, doktrin olmaktan uzak, daima gelişime açık, aydın bir metindir. Manifestonun değişimi, ancak tüm çalışanların her maddeyi ayrı ayrı oylaması ile yapılır ve oy birliği ile mümkün olur.

bottom of page